Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Đầu Số 052

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0523.84.5678 11.800.000 48 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.28.02.1980 10.800.000 35 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.28.10.1992 10.600.000 37 Đặt mua
4 Vietnamobile 0522.696.999 15.000.000 57 Đặt mua
5 Vietnamobile 05.23.08.1993 10.800.000 40 Đặt mua
6 Vietnamobile 0522.68.88.68 13.500.000 53 Đặt mua
7 Vietnamobile 05.28.05.1980 10.600.000 38 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.79.79.89 12.200.000 59 Đặt mua
9 Vietnamobile 05.22.04.1993 10.800.000 35 Đặt mua
10 Vietnamobile 0528.888.111 14.200.000 42 Đặt mua
11 Vietnamobile 05.28.07.1994 10.800.000 45 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.23.04.1995 10.500.000 38 Đặt mua
13 Vietnamobile 0528.000.666 12.700.000 33 Đặt mua
14 Vietnamobile 05.23.08.1992 10.600.000 39 Đặt mua
15 Vietnamobile 05.22.10.1993 10.500.000 32 Đặt mua
16 Vietnamobile 05.23.05.1980 10.600.000 33 Đặt mua
17 Vietnamobile 05.22.11.1979 10.800.000 37 Đặt mua
18 Vietnamobile 0523.79.78.79 10.300.000 57 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.222222.75 12.300.000 29 Đặt mua
20 Vietnamobile 05.28.09.1993 10.800.000 46 Đặt mua
21 Vietnamobile 05.28.02.1994 10.600.000 40 Đặt mua
22 Vietnamobile 05.22.04.1980 10.800.000 31 Đặt mua
23 Vietnamobile 0523.866.866 19.500.000 50 Đặt mua
24 Vietnamobile 05.22.01.1995 10.800.000 34 Đặt mua
25 Vietnamobile 05.28.09.1992 10.800.000 45 Đặt mua
26 Vietnamobile 05.22.01.1992 10.600.000 31 Đặt mua
27 Vietnamobile 05.28.05.1994 10.800.000 43 Đặt mua
28 Vietnamobile 05.22.01.1979 10.800.000 36 Đặt mua
29 Vietnamobile 05.28.07.1979 10.800.000 48 Đặt mua
30 Vietnamobile 0523.246.357 11.200.000 37 Đặt mua
31 Vietnamobile 05.28.01.1980 10.500.000 34 Đặt mua
32 Vietnamobile 05.22.01.1994 10.800.000 33 Đặt mua
33 Vietnamobile 0523.111.777 11.200.000 34 Đặt mua
34 Vietnamobile 05.28.01.1993 10.600.000 38 Đặt mua
35 Vietnamobile 0528.444.777 11.900.000 48 Đặt mua
36 Vietnamobile 05.22.10.1992 10.800.000 31 Đặt mua
37 Vietnamobile 05.28.08.1980 10.500.000 41 Đặt mua
38 Vietnamobile 05.22.08.1980 10.500.000 35 Đặt mua
39 Vietnamobile 05.28.05.1979 10.600.000 46 Đặt mua
40 Vietnamobile 05.28.07.1993 10.800.000 44 Đặt mua
41 Vietnamobile 05.28.09.1980 10.500.000 42 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.23.04.1993 10.600.000 36 Đặt mua
43 Vietnamobile 0522.444.999 11.200.000 48 Đặt mua
44 Vietnamobile 05.23.08.1979 10.500.000 44 Đặt mua
45 Vietnamobile 05.23.04.1992 10.800.000 35 Đặt mua
46 Vietnamobile 05.28.08.1994 10.600.000 46 Đặt mua
47 Vietnamobile 05.22.01.1980 10.600.000 28 Đặt mua
48 Vietnamobile 05.23.05.1992 10.800.000 36 Đặt mua
49 Vietnamobile 0528.47.6789 10.300.000 56 Đặt mua
50 Vietnamobile 05.28.01.1995 10.800.000 40 Đặt mua
51 Vietnamobile 0528.444.888 11.200.000 51 Đặt mua
52 Vietnamobile 05.28.02.1979 10.800.000 43 Đặt mua
53 Vietnamobile 05.22.03.1993 10.600.000 34 Đặt mua
54 Vietnamobile 0523.457.979 17.000.000 51 Đặt mua
55 Vietnamobile 05.22.04.1992 10.600.000 34 Đặt mua
56 Vietnamobile 0523.337.979 16.000.000 48 Đặt mua
57 Vietnamobile 0522.136.136 19.300.000 29 Đặt mua
58 Vietnamobile 05.23.05.1979 10.600.000 41 Đặt mua
59 Vietnamobile 05.28.05.1993 10.600.000 42 Đặt mua
60 Vietnamobile 0528.111.777 11.200.000 39 Đặt mua
61 Vietnamobile 05.22.03.1994 10.500.000 35 Đặt mua
62 Vietnamobile 0528.444.666 11.200.000 45 Đặt mua
63 Vietnamobile 05.28.02.1992 10.600.000 38 Đặt mua
64 Vietnamobile 0523.78.78.79 12.200.000 56 Đặt mua
65 Vietnamobile 05.23.04.1994 10.600.000 37 Đặt mua
66 Vietnamobile 05.28.03.1994 10.500.000 41 Đặt mua
67 Vietnamobile 05.28.08.1992 10.800.000 44 Đặt mua
68 Vietnamobile 05.23.12.1993 10.600.000 35 Đặt mua
69 Vietnamobile 0523.222.444 12.700.000 28 Đặt mua
70 Vietnamobile 0522.66.6886 13.500.000 49 Đặt mua
71 Vietnamobile 05.28.05.1995 10.800.000 44 Đặt mua
72 Vietnamobile 05.22.08.1992 10.500.000 38 Đặt mua
73 Vietnamobile 05.28.07.1992 10.600.000 43 Đặt mua
74 Vietnamobile 05.22.08.1993 10.600.000 39 Đặt mua
75 Vietnamobile 0523.000.666 12.300.000 28 Đặt mua
76 Vietnamobile 05.23.08.1980 10.500.000 36 Đặt mua
77 Vietnamobile 0522.988.988 11.500.000 59 Đặt mua
78 Vietnamobile 05.22.06.1995 10.600.000 39 Đặt mua
79 Vietnamobile 0522.444.888 13.900.000 45 Đặt mua
80 Vietnamobile 05.23.05.1995 10.600.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status