Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 1965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0383.55.1965 1.830.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0392.37.1965 1.830.000 45 Đặt mua
3 Viettel 03.28.12.1965 5.500.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0369.05.1965 1.810.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0383.13.1965 1.950.000 39 Đặt mua
6 Viettel 032.888.1965 3.800.000 50 Đặt mua
7 Viettel 039.456.1965 4.500.000 48 Đặt mua
8 Viettel 0379.15.1965 1.950.000 46 Đặt mua
9 Viettel 035.239.1965 1.950.000 43 Đặt mua
10 Viettel 0345.09.1965 2.300.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0368.35.1965 1.950.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0333.46.1965 875.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0347.351.965 750.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0356.03.1965 740.000 38 Đặt mua
15 Viettel 03.29.03.1965 2.000.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0344.371.965 740.000 42 Đặt mua
17 Viettel 033.558.1965 1.100.000 45 Đặt mua
18 Viettel 033.432.1965 700.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0328.7.4.1965 1.175.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0327.931.965 1.050.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0377.6.9.1965 950.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0396.37.1965 1.100.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0384.80.1965 560.000 44 Đặt mua
24 Viettel 03.3838.1965 777.000 46 Đặt mua
25 Viettel 0386.05.1965 840.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0353.17.1965 700.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0332.47.1965 910.000 40 Đặt mua
28 Viettel 0334.52.1965 560.000 38 Đặt mua
29 Viettel 0335.46.1965 777.000 42 Đặt mua
30 Viettel 0325.99.1965 1.490.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0357.99.1965 1.070.000 54 Đặt mua
32 Viettel 033330.1965 9.850.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0364.96.1965 910.000 49 Đặt mua
34 Viettel 035.28.2.1965 805.000 41 Đặt mua
35 Viettel 03.5550.1965 1.310.000 39 Đặt mua
36 Viettel 0336.50.1965 560.000 38 Đặt mua
37 Viettel 032.779.1965 1.300.000 49 Đặt mua
38 Viettel 0372.53.1965 820.000 41 Đặt mua
39 Viettel 03.27.05.1965 2.050.000 38 Đặt mua
40 Viettel 036.309.1965 860.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status