Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 1965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 090.684.1965 490.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 090.634.1965 490.000 43 Đặt mua
3 Mobifone 078.555.1965 980.000 51 Đặt mua
4 Mobifone 093.854.1965 700.000 50 Đặt mua
5 Mobifone 090.754.1965 700.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0977.68.1965 2.500.000 58 Đặt mua
7 Viettel 0988.63.1965 2.050.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0979.66.1965 3.500.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0985.81.1965 2.050.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0977.88.1965 5.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 08.6226.1965 2.500.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0985.39.1965 2.050.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0965.81.1965 2.050.000 50 Đặt mua
14 Viettel 08.6266.1965 2.050.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0866.161.965 1.810.000 48 Đặt mua
16 Viettel 0969.07.1965 2.500.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 0786.28.1965 1.680.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0784.73.1965 1.830.000 50 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.40.1965 1.100.000 47 Đặt mua
20 Mobifone 0932.62.1965 2.200.000 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.66.1965 2.700.000 57 Đặt mua
22 Viettel 0383.55.1965 1.830.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0982.45.1965 2.600.000 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.49.1965 2.800.000 56 Đặt mua
25 Mobifone 0937.63.1965 1.900.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0392.37.1965 1.830.000 45 Đặt mua
27 Vinaphone 0836.11.1965 1.830.000 40 Đặt mua
28 Vinaphone 0947.83.1965 2.280.000 52 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.43.1965 2.280.000 50 Đặt mua
30 Mobifone 0933.65.1965 2.050.000 47 Đặt mua
31 Mobifone 0777.05.1965 1.680.000 47 Đặt mua
32 Viettel 0987.22.1965 2.800.000 49 Đặt mua
33 Mobifone 0932.67.1965 1.900.000 48 Đặt mua
34 Vinaphone 08.1979.1965 3.030.000 55 Đặt mua
35 Vinaphone 08.5555.1965 5.470.000 49 Đặt mua
36 Vinaphone 082.999.1965 3.990.000 58 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.821.965 1.250.000 45 Đặt mua
38 Vinaphone 0946.39.1965 1.015.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 0918.24.1965 910.000 45 Đặt mua
40 Vinaphone 0943.69.1965 840.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status