Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 1965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.81.1965 2.050.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0985.39.1965 2.050.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0866.161.965 1.810.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0977.68.1965 2.500.000 58 Đặt mua
5 Viettel 0969.07.1965 2.500.000 52 Đặt mua
6 Viettel 08.6226.1965 2.500.000 45 Đặt mua
7 Viettel 0965.81.1965 2.050.000 50 Đặt mua
8 Viettel 0977.88.1965 5.000.000 60 Đặt mua
9 Viettel 08.6266.1965 2.050.000 49 Đặt mua
10 Viettel 0988.63.1965 2.050.000 55 Đặt mua
11 Viettel 0979.66.1965 3.500.000 58 Đặt mua
12 Viettel 0383.55.1965 1.830.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0987.22.1965 2.800.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0392.37.1965 1.830.000 45 Đặt mua
15 Viettel 0982.45.1965 2.600.000 49 Đặt mua
16 Viettel 0383.13.1965 1.950.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0368.35.1965 1.950.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0369.05.1965 1.810.000 44 Đặt mua
19 Viettel 039.456.1965 4.500.000 48 Đặt mua
20 Viettel 03.28.12.1965 5.500.000 37 Đặt mua
21 Viettel 032.888.1965 3.800.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0969.80.1965 1.600.000 53 Đặt mua
23 Viettel 0345.09.1965 2.300.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0379.15.1965 1.950.000 46 Đặt mua
25 Viettel 035.239.1965 1.950.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0327.69.1965 750.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0986.88.1965 2.990.000 60 Đặt mua
28 Viettel 0976.831.965 2.800.000 54 Đặt mua
29 Viettel 0353.17.1965 700.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0345.58.1965 910.000 46 Đặt mua
31 Viettel 0395.82.1965 1.500.000 48 Đặt mua
32 Viettel 096236.1965 1.750.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0963.91.1965 1.200.000 49 Đặt mua
34 Viettel 033.432.1965 700.000 36 Đặt mua
35 Viettel 086.20.3.1965 1.107.500 40 Đặt mua
36 Viettel 0869.30.1965 910.000 47 Đặt mua
37 Viettel 098.126.1965 1.900.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0352.03.1965 735.000 34 Đặt mua
39 Viettel 0385.14.1965 770.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0868.23.1965 1.600.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status