Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 1972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.06.1972 3.000.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0333.28.1972 3.000.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0353.35.1972 1.830.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0346.69.1972 1.830.000 47 Đặt mua
5 Viettel 0393.00.1972 1.830.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0386.34.1972 1.830.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0365.46.1972 1.830.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0383.92.1972 1.830.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0368.87.1972 1.830.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0344.99.1972 2.130.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0333.43.1972 3.000.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0383.45.1972 1.830.000 42 Đặt mua
13 Viettel 0385.73.1972 1.830.000 45 Đặt mua
14 Viettel 0359.78.1972 1.830.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0384.97.1972 1.830.000 50 Đặt mua
16 Viettel 0343.01.1972 1.830.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0386.92.1972 1.830.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0867.64.1972 1.550.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0359.30.1972 910.000 39 Đặt mua
20 Viettel 034.818.1972 1.100.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0327.39.1972 1.120.000 43 Đặt mua
22 Viettel 0328.43.1972 1.050.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0346.98.1972 980.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0365.20.1972 910.000 35 Đặt mua
25 Viettel 0395.49.1972 980.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0971.21.1972 1.800.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0377.02.1972 910.000 38 Đặt mua
28 Viettel 0365.83.1972 980.000 44 Đặt mua
29 Viettel 0356.04.1972 910.000 37 Đặt mua
30 Viettel 0349.85.1972 910.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0354.86.1972 1.155.000 45 Đặt mua
32 Viettel 0385.04.1972 840.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0392.41.1972 1.050.000 38 Đặt mua
34 Viettel 0385.89.1972 1.155.000 52 Đặt mua
35 Viettel 0963.78.1972 2.690.000 52 Đặt mua
36 Viettel 0966.40.1972 700.000 44 Đặt mua
37 Viettel 0368.17.1972 1.500.000 44 Đặt mua
38 Viettel 0397.81.1972 1.100.000 47 Đặt mua
39 Viettel 0394.18.1972 860.000 44 Đặt mua
40 Viettel 0965.28.1972 3.500.000 49 Đặt mua
DMCA.com Protection Status