Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.87.1982 1.830.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0974.25.04.82 1.330.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0387.92.1982 1.830.000 49 Đặt mua
4 Viettel 0364.87.1982 1.830.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0352.70.1982 1.180.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0354.08.1982 1.830.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0372.30.09.82 980.000 34 Đặt mua
8 Viettel 0353.40.1982 1.180.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0385.73.1982 1.830.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0333.07.07.82 1.830.000 33 Đặt mua
11 Viettel 0386.34.1982 1.830.000 44 Đặt mua
12 Viettel 0333.07.10.82 1.830.000 27 Đặt mua
13 Viettel 0358.57.1982 1.830.000 48 Đặt mua
14 Viettel 0386.92.1982 1.830.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0365.46.1982 1.830.000 44 Đặt mua
16 Viettel 0333.07.08.82 1.830.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0343.34.1982 1.830.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0389.52.1982 1.830.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0346.69.1982 1.830.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0354.02.1982 1.830.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0366.45.1982 1.830.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0333.07.11.82 1.830.000 28 Đặt mua
23 Viettel 0987.29.05.82 1.750.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0368.87.1982 1.830.000 52 Đặt mua
25 Viettel 0358.15.1982 1.830.000 42 Đặt mua
26 Viettel 0352.90.1982 1.180.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0393.05.05.82 1.250.000 35 Đặt mua
28 Viettel 0329.16.03.82 840.000 34 Đặt mua
29 Viettel 0971.16.11.82 2.280.000 36 Đặt mua
30 Viettel 0974.20.01.82 2.050.000 33 Đặt mua
31 Viettel 0972.31.08.82 2.130.000 40 Đặt mua
32 Viettel 038.54.7.1982 1.100.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0335.31.01.82 1.600.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0337.181.282 3.720.000 35 Đặt mua
35 Viettel 0332.281.282 3.730.000 31 Đặt mua
36 Viettel 0377.181.182 3.900.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0376.08.11.82 840.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0374.29.01.82 770.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0358.090.282 770.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0367.27.06.82 840.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status