Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.27.1100 840.000 21 Đặt mua
2 Mobifone 0703.221.000 840.000 15 Đặt mua
3 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
5 Vinaphone 0858.100.400 3.300.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 24 Đặt mua
7 Mobifone 0777.100.600 7.000.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0377.291.000 770.000 29 Đặt mua
10 Vinaphone 0853.121.000 910.000 20 Đặt mua
11 Mobifone 0786.100.900 5.000.000 31 Đặt mua
12 Vinaphone 0911.21.07.00 1.180.000 21 Đặt mua
13 Mobifone 0798.100.800 4.000.000 33 Đặt mua
14 Mobifone 0798.100.600 5.000.000 31 Đặt mua
15 Viettel 0364.15.1100 740.000 21 Đặt mua
16 Vinaphone 0836.25.04.00 770.000 28 Đặt mua
17 Viettel 0384.02.02.00 980.000 19 Đặt mua
18 Mobifone 0774.1111.00 3.000.000 22 Đặt mua
19 Vinaphone 0835.200.900 4.000.000 27 Đặt mua
20 Mobifone 0786.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
21 Vinaphone 0813.27.03.00 770.000 24 Đặt mua
22 Mobifone 0786.28.11.00 910.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 0944.23.11.00 1.250.000 24 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.15.04.00 840.000 34 Đặt mua
25 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
26 Vinaphone 0857.14.08.00 770.000 33 Đặt mua
27 Mobifone 0798.22.11.00 4.000.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 0853.09.09.00 1.180.000 34 Đặt mua
29 Vinaphone 0943.09.08.00 1.250.000 33 Đặt mua
30 Vinaphone 0846.12.12.00 770.000 24 Đặt mua
31 Mobifone 0938.271.000 1.180.000 30 Đặt mua
32 Mobifone 0777.06.2000 4.000.000 29 Đặt mua
33 Mobifone 0786.282.000 1.680.000 33 Đặt mua
34 Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 29 Đặt mua
35 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
36 Mobifone 0931.161.000 2.600.000 21 Đặt mua
37 Vinaphone 0846.28.05.00 770.000 33 Đặt mua
38 Mobifone 0767.100.500 4.000.000 26 Đặt mua
39 Mobifone 0798.93.2000 2.050.000 38 Đặt mua
40 Vinaphone 0843.24.03.00 770.000 24 Đặt mua
DMCA.com Protection Status