Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0835.03.11.00 699.000 21 Đặt mua
2 Vinaphone 0824.04.04.00 664.000 22 Đặt mua
3 Vinaphone 0813.88.2000 3.490.000 30 Đặt mua
4 Vinaphone 0822.130.700 629.000 23 Đặt mua
5 Vinaphone 0828.010.300 629.000 22 Đặt mua
6 Vinaphone 0815.20.11.00 699.000 18 Đặt mua
7 Vinaphone 0833.1212.00 1.890.000 20 Đặt mua
8 Vinaphone 0815.110.100 559.000 17 Đặt mua
9 Vinaphone 0819.011.200 559.000 22 Đặt mua
10 Vinaphone 0839.20.11.00 699.000 24 Đặt mua
11 Vinaphone 0829.88.2000 3.490.000 37 Đặt mua
12 Vinaphone 0834.13.11.00 699.000 21 Đặt mua
13 Vinaphone 0835.09.1100 699.000 27 Đặt mua
14 Vinaphone 0817.31.11.00 699.000 22 Đặt mua
15 Vinaphone 0886.0909.00 2.090.000 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0839.16.11.00 699.000 29 Đặt mua
17 Vinaphone 0857.28.11.00 699.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0814.200.800 1.390.000 23 Đặt mua
19 Vinaphone 0849.18.11.00 699.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0835.16.1100 664.000 25 Đặt mua
21 Vinaphone 083.20.20.200 1.690.000 17 Đặt mua
22 Vinaphone 0837.12.11.00 699.000 23 Đặt mua
23 Vinaphone 0835.14.1100 699.000 23 Đặt mua
24 Vinaphone 0822.120.300 629.000 18 Đặt mua
25 Vinaphone 0818.060.900 559.000 32 Đặt mua
26 Vinaphone 0834.05.11.00 699.000 22 Đặt mua
27 Vinaphone 0817.30.11.00 699.000 21 Đặt mua
28 Vinaphone 0839.17.11.00 699.000 30 Đặt mua
29 Vinaphone 0822.150.800 629.000 26 Đặt mua
30 Vinaphone 0859.31.11.00 699.000 28 Đặt mua
31 Vinaphone 0842.20.11.00 699.000 18 Đặt mua
32 Vinaphone 0816.06.11.00 699.000 23 Đặt mua
33 Vinaphone 0824.232.000 1.034.000 21 Đặt mua
34 Vinaphone 0858.58.2000 5.750.000 36 Đặt mua
35 Vinaphone 0823.922.000 1.034.000 26 Đặt mua
36 Vinaphone 0837.38.2000 2.380.000 31 Đặt mua
37 Vinaphone 0828.100.600 2.470.000 25 Đặt mua
38 Vinaphone 082.345.2000 8.050.000 24 Đặt mua
39 Vinaphone 082.666.2000 7.310.000 30 Đặt mua
40 Vinaphone 0839.33.2000 2.380.000 28 Đặt mua
41 Vinaphone 08299.72.000 1.190.000 37 Đặt mua
42 Vinaphone 083.567.2000 7.310.000 31 Đặt mua
43 Vinaphone 083.523.2000 1.034.000 23 Đặt mua
44 Vinaphone 0825.97.2000 2.380.000 33 Đặt mua
45 Vinaphone 0825.95.2000 5.750.000 31 Đặt mua
46 Vinaphone 082.88.22.000 5.750.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 0853.300.500 2.200.000 24 Đặt mua
48 Vinaphone 0833.55.2000 5.750.000 26 Đặt mua
49 Vinaphone 0817.822.000 1.190.000 28 Đặt mua
50 Vinaphone 0828.98.2000 8.050.000 37 Đặt mua
51 Vinaphone 082.557.2000 1.190.000 29 Đặt mua
52 Vinaphone 0853.300.600 2.180.000 25 Đặt mua
53 Vinaphone 0825.49.2000 1.034.000 30 Đặt mua
54 Vinaphone 085.345.2000 2.380.000 27 Đặt mua
55 Vinaphone 082.887.2000 1.740.000 35 Đặt mua
56 Vinaphone 08177.82.000 1.034.000 33 Đặt mua
57 Vinaphone 082.885.2000 1.740.000 33 Đặt mua
58 Vinaphone 0839.88.2000 6.390.000 38 Đặt mua
59 Vinaphone 085.779.2000 2.200.000 38 Đặt mua
60 Vinaphone 085.33.11.000 1.034.000 21 Đặt mua
61 Vinaphone 0825.94.2000 1.034.000 30 Đặt mua
62 Vinaphone 0828.95.2000 1.740.000 34 Đặt mua
63 Vinaphone 0828.1111.00 5.750.000 22 Đặt mua
64 Vinaphone 0839.66.2000 3.580.000 34 Đặt mua
65 Vinaphone 0833.242.000 1.190.000 22 Đặt mua
66 Vinaphone 0853.300.700 2.200.000 26 Đặt mua
67 Vinaphone 0825.98.2000 3.670.000 34 Đặt mua
68 Vinaphone 08177.52.000 1.190.000 30 Đặt mua
69 Vinaphone 0825.91.2000 1.034.000 27 Đặt mua
70 Vinaphone 082.888.2000 8.780.000 36 Đặt mua
71 Vinaphone 0823.96.2000 2.380.000 30 Đặt mua
72 Vinaphone 082.667.2000 1.190.000 31 Đặt mua
73 Vinaphone 0853.300.800 2.200.000 27 Đặt mua
74 Vinaphone 0828.97.2000 1.740.000 36 Đặt mua
75 Vinaphone 0828.100.400 2.470.000 23 Đặt mua
76 Vinaphone 082.553.2000 1.034.000 25 Đặt mua
77 Vinaphone 0823.98.2000 2.380.000 32 Đặt mua
78 Vinaphone 0822.62.2000 3.670.000 22 Đặt mua
79 Vinaphone 0819.49.2000 1.034.000 33 Đặt mua
80 Vinaphone 085.79.22.000 2.470.000 33 Đặt mua
DMCA.com Protection Status