Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 07.9222.1000 1.100.000 23 Đặt mua
3 Mobifone 0703.221.000 850.000 15 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
5 Vinaphone 0946.030.100 629.000 23 Đặt mua
6 Vinaphone 0948.260.100 629.000 30 Đặt mua
7 Vinaphone 0829.88.2000 3.490.000 37 Đặt mua
8 Vinaphone 0814.200.800 1.390.000 23 Đặt mua
9 Vinaphone 0857.28.11.00 699.000 32 Đặt mua
10 Vinaphone 0946.180.100 629.000 29 Đặt mua
11 Vinaphone 0815.20.11.00 699.000 18 Đặt mua
12 Vinaphone 0947.150.900 629.000 35 Đặt mua
13 Vinaphone 0824.04.04.00 664.000 22 Đặt mua
14 Vinaphone 0945.060.900 629.000 33 Đặt mua
15 Vinaphone 0943.250.400 629.000 27 Đặt mua
16 Vinaphone 0942.160.900 640.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0948.09.1100 990.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0835.14.1100 699.000 23 Đặt mua
19 Vinaphone 0911.15.01.00 1.990.000 18 Đặt mua
20 Vinaphone 0948.130.400 629.000 29 Đặt mua
21 Vinaphone 0942.080.900 629.000 32 Đặt mua
22 Vinaphone 0949.240.800 629.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.250.600 629.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 0834.05.11.00 699.000 22 Đặt mua
25 Vinaphone 0914.24.1100 1.290.000 22 Đặt mua
26 Vinaphone 0815.110.100 559.000 17 Đặt mua
27 Vinaphone 0946.160.500 629.000 31 Đặt mua
28 Vinaphone 0944.080.400 629.000 29 Đặt mua
29 Vinaphone 0839.17.11.00 699.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 0942.120.800 629.000 26 Đặt mua
31 Vinaphone 0944.060.900 629.000 32 Đặt mua
32 Vinaphone 0944.121.100 790.000 22 Đặt mua
33 Vinaphone 0944.221.200 629.000 24 Đặt mua
34 Vinaphone 0822.150.800 629.000 26 Đặt mua
35 Vinaphone 0947.130.400 629.000 28 Đặt mua
36 Vinaphone 0947.110.600 629.000 28 Đặt mua
37 Vinaphone 0944.300.100 3.490.000 21 Đặt mua
38 Vinaphone 0833.1212.00 1.890.000 20 Đặt mua
39 Vinaphone 0819.011.200 559.000 22 Đặt mua
40 Vinaphone 0942.050.200 629.000 22 Đặt mua
41 Vinaphone 0947.090.800 629.000 37 Đặt mua
42 Vinaphone 0941.101.000 3.290.000 16 Đặt mua
43 Vinaphone 0944.160.300 629.000 27 Đặt mua
44 Vinaphone 0946.060.900 629.000 34 Đặt mua
45 Vinaphone 0837.12.11.00 699.000 23 Đặt mua
46 Vinaphone 0816.06.11.00 699.000 23 Đặt mua
47 Vinaphone 0946.011.200 559.000 23 Đặt mua
48 Vinaphone 0912.22.12.00 2.490.000 19 Đặt mua
49 Vinaphone 0918.95.2000 3.890.000 34 Đặt mua
50 Vinaphone 0944.080.900 629.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 091.668.2000 9.950.000 32 Đặt mua
52 Vinaphone 0944.280.700 629.000 34 Đặt mua
53 Vinaphone 0948.270.100 629.000 31 Đặt mua
54 Vinaphone 0944.241.200 629.000 26 Đặt mua
55 Vinaphone 0822.130.700 629.000 23 Đặt mua
56 Vinaphone 0817.30.11.00 699.000 21 Đặt mua
57 Vinaphone 0948.011.000 2.990.000 23 Đặt mua
58 Vinaphone 0944.181.100 629.000 28 Đặt mua
59 Vinaphone 0913.10.1100 3.790.000 16 Đặt mua
60 Vinaphone 0945.101.200 629.000 22 Đặt mua
61 Vinaphone 0949.070.300 629.000 32 Đặt mua
62 Vinaphone 0948.271.100 629.000 32 Đặt mua
63 Vinaphone 0945.040.900 629.000 31 Đặt mua
64 Vinaphone 0942.150.600 629.000 27 Đặt mua
65 Vinaphone 0944.120.600 629.000 26 Đặt mua
66 Vinaphone 0828.010.300 629.000 22 Đặt mua
67 Vinaphone 0943.271.200 629.000 28 Đặt mua
68 Vinaphone 0835.16.1100 664.000 25 Đặt mua
69 Vinaphone 0945.130.500 629.000 27 Đặt mua
70 Vinaphone 0944.260.500 629.000 30 Đặt mua
71 Vinaphone 0839.20.11.00 699.000 24 Đặt mua
72 Vinaphone 0947.140.200 629.000 27 Đặt mua
73 Vinaphone 0945.010.500 629.000 24 Đặt mua
74 Vinaphone 0947.110.800 629.000 30 Đặt mua
75 Vinaphone 0944.040.900 629.000 30 Đặt mua
76 Vinaphone 0849.18.11.00 699.000 32 Đặt mua
77 Vinaphone 0822.120.300 629.000 18 Đặt mua
78 Vinaphone 0918.19.12.00 1.590.000 31 Đặt mua
79 Vinaphone 0948.020.700 629.000 30 Đặt mua
80 Vinaphone 0835.03.11.00 699.000 21 Đặt mua
DMCA.com Protection Status