Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2015, quý khách nhập vào *2015
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2015, nhập vào 090*2015

Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0335.27.01.08 980.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0328.20.03.08 980.000 26 Đặt mua
4 Viettel 0377.04.0808 1.330.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 29 Đặt mua
6 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
7 Viettel 0348.11.2008 2.130.000 27 Đặt mua
8 Viettel 0395.03.0808 1.330.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0348.07.0808 1.330.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 29 Đặt mua
12 Viettel 0377.10.0808 1.100.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
15 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
16 Viettel 0397.05.02.08 980.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
18 Viettel 0334.27.04.08 910.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0352.19.10.08 910.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0393.02.10.08 910.000 26 Đặt mua
21 Viettel 0353.22.01.08 910.000 24 Đặt mua
22 Viettel 0393.25.07.08 910.000 37 Đặt mua
23 Viettel 0343.13.03.08 910.000 25 Đặt mua
24 Viettel 0335.14.03.08 910.000 27 Đặt mua
25 Viettel 0344.08.06.08 1.500.000 33 Đặt mua
26 Viettel 0333.29.06.08 1.490.000 34 Đặt mua
27 Viettel 0328.07.07.08 2.500.000 35 Đặt mua
28 Viettel 0339.04.05.08 1.470.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0344.02.07.08 1.490.000 28 Đặt mua
30 Viettel 0339.09.05.08 1.050.000 37 Đặt mua
31 Viettel 03.9889.2008 4.350.000 47 Đặt mua
32 Viettel 0398.03.05.08 1.950.000 36 Đặt mua
33 Viettel 0388.22.0308 1.460.000 34 Đặt mua
34 Viettel 0356.26.07.08 770.000 37 Đặt mua
35 Viettel 0339.29.2008 1.400.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0372.13.06.08 770.000 30 Đặt mua
37 Viettel 0377.09.01.08 770.000 35 Đặt mua
38 Viettel 0376.29.11.08 770.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0328.18.09.08 770.000 39 Đặt mua
40 Viettel 0354.36.2008 1.460.000 31 Đặt mua
DMCA.com Protection Status